Curtea de Apel Braşov a validat recent raţionamentul avocaţilor de la Podoleanu Păun (pplegal) în sensul că onorariul avocatului nu poate fi redus, mai ales în litigii cu specific imobiliar

Curtea de Apel Brașov a validat recent raționamentul avocaților de la Podoleanu Păun (pplegal) în sensul că onorariul avocatului nu poate fi redus, mai ales în litigii cu specific imobiliar

Pe piața imobiliară din România tot mai mulți clienți din acest sector semnează promisiuni de vânzare-cumpărare cu dezvoltatorii, pentru ca, într-un anumit termen să recepționeze casa mult visată.

Ce se întâmplă însă când termenul nu este respectat de dezvoltator și nici nu avem certitudinea asupra datei la care se va finaliza tranzacția?
Pe lângă necesitatea unui litigiu în instanță, care implică timp și costuri, se pune problema recuperării cheltuielilor de judecată de la partea adversă. Mai ales în contextul în care, până la primul termen (când clientul avansează cheltuieli semnificative), tranzacția se finalizează prin semnarea contractului final.

În acord cu avocații pplegal, Curtea de Apel Brașov a apreciat că nu este suficient ca un dezvoltator să-și fi dorit executarea obligațiilor contractuale, ci această executare trebuie să aibă loc în condițiile stipulate în contractul încheiat de părți, în concret cu respectarea termenelor convenite.
Raportat la datele speței, la volumul de muncă al avocatului intimatului, la numărul de termene și la valoarea litigiului, precum și la dificultatea peste medie a acestuia, care necesită o anume specializare și documentare față de specificul materiei juridice incidente, Curtea constată, recunoscând o marjă de apreciere legitimă a părților în vederea asigurării unei apărări de calitate, că prima instanță a procedat corect nereducând onorariul avocatului reclamantei (clientul pplegal).

În acest context, instanța a conchis că suma plătită de reclamantă cu titlu de onorariu de avocat nu este una exagerată în raport cu obiectul și complexitatea cauzei și nici cu munca prestată de avocat, a cărei importanță și valoare, după cum nu pot fi supraapreciate, nu pot fi nici subapreciate.

Av. Vlad Podoleanu