Țuca Zbârcea & Asociații și IFC organizează a doua ediție a summit-ului internațional în domeniul PPP

Țuca Zbârcea & Asociații și International Finance Corporation (IFC), parte a World Bank Group organizează o nouă ediție a Summit-ului Internațional PPP

București, 11 martie 2024: A doua ediție a Summit-ului internațional pe teme de parteneriat public-privat (PPP), intitulată „Noua paradigmă privind proiectele de parteneriat public-privat” are loc la București miercuri, 27 martie. La eveniment participă consultanți din cadrul International Finance Corporation (IFC)/Banca Mondială și Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), avocați de la Țuca Zbârcea & Asociații, reprezentanți ai fondului de investiții în infrastructură Meridiam, instituțiilor de credit și ai autorităților administrației publice centrale și locale.

Societatea de avocați Țuca Zbârcea & Asociații și International Finance Corporation (IFC), parte a World Bank Group organizează o nouă ediție a summit-ul internațional PPP, având ca temă „Noua paradigmă privind proiectele de parteneriat public-privat”. Evenimentul reunește demnitari de rang înalt din România, reprezentanți ai autorităților administrației publice centrale și locale, experți în identificarea, evaluarea și pregătirea proiectelor de parteneriat public-privat, inclusiv structurarea legală, tehnică și economico-financiară, precum și specialiști în implementarea efectivă a unor investiții cheie sub forma PPP în sectorul infrastructurii sociale și infrastructurii economice din mai multe jurisdicții. 

Ediția din acest an se axează, prin intermediul sesiunilor interactive, pe abordarea practică a aspectelor ce țin de identificarea, evaluarea și pregătirea viitoarelor proiecte de parteneriat public-privat în domeniul infrastructurii sociale (spitale, școli ș.a.) și al infrastructurii economice (transport rutier, căi ferate, infrastructură aeroportuară, infrastructură portuară, instalații și materiale ș.a.). 

Summit-ul PPP „Noua paradigmă privind proiectele de parteneriat public-privat” își propune să faciliteze un schimb de informații eficient între reprezentanții sectorului public privind proiectele de succes de infrastructură socială și economică implementate până acum prin mecanismul contractelor publice, cu accent pe opțiunile disponibile pentru configurarea și replicarea unor astfel de proiecte în România. 

Manifestarea se adresează reprezentanților sectorului public și factorilor de decizie cu atribuții în identificarea, evaluarea și pregătirea proiectelor de parteneriat public-privat.

Încurajați de entuziasmul cu care numeroși practicieni au întâmpinat ediția inaugurală a Summit-ului Internațional PPP de anul trecut, am decis să lansăm o nouă invitație către specialiști recunoscuți pe plan internațional de a ne reîntâlni la București în contextul unui eveniment care să devină o tradiție în lumea parteneriatului public-privat. Relativ recent, Parlamentul României a adus o serie de modificări substanțiale legislației PPP, prilej suficient pentru noi și captivante discuții referitoare la modalitatea practică în care această tehnică contractuală poate fi pusă în slujba unor proiecte majore de infrastructură socială și economică”, consideră Florentin Țuca, Managing Partner al Țuca Zbârcea & Asociații.

De asemenea, Iuliana Leon, Managing Associate al Țuca Zbârcea & Asociații, ne-a declarat: „Finalul anului 2023 și începutul anului 2024 au adus unele repoziționări semnificative în privința legislației aplicabile parteneriatului public-privat, la care lumea juridică a reacționat prompt și favorabil. De la ameliorarea reglementării referitoare la documentațiile tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și până la modificarea substanțială a ordonanței-cadru în materia parteneriatului public-privat, este evidentă intenția de racordare a legislației naționale la cele mai bune practici internaționale și la experiența de succes a altor state în implementarea unor proiecte majore de investiții în infrastructura socială și economică. Urmând buna tradiție a primei ediții a summit-ului de parteneriat public-privat, ne propunem și de această dată să aducem la masa discuțiilor reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, pe de o parte, și investitori privați și instituții finanțatoare, pe de altă parte, cu scopul de a identifica cele mai potrivite soluții pentru implementarea cu succes a parteneriatului public-privat în România”.

„În ultima perioadă, Guvernul României a făcut pași importanți pentru crearea unui cadru normativ și administrativ coerent, propice implementării cu succes a investițiilor publice. Mă refer nu numai la înființarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, a cărei punere în operă demonstrează seriozitatea cu care Guvernul tratează jaloanele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, ci și la promovarea unor acte normative mult așteptate de sectorul privat pentru creșterea atractivității și a eficienței investițiilor publice. Vorbim despre o implicare rațională a statului în economie, atât prin intermediul societăților la care are calitatea de acționar majoritar, cât și prin intermediul contractelor publice pe care administrația publică le atribuie în vederea dezvoltării infrastructurii economice și sociale. O asemenea viziune dinamică și pragmatică va înlesni, fără dubiu, procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), club select al celor mai dezvoltate economii mondiale”, punctează Mihai Precup, Președintele Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanței Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

„Ministerul Finanțelor își menține poziția în avangarda eforturilor pentru implementarea cu succes a proiectelor de parteneriat public-privat în România. Mă bucur să vă reamintesc că, relativ recent, Ministerul Finanțelor a publicat o serie de ghiduri și metodologii destinate să asigure pregătirea în condiții optime a proiectelor de investiții publice în domeniile prioritare, prin utilizarea eficientă a mecanismului parteneriatului public-privat. Iar prezența consistentă a reprezentanților Ministerului Finanțelor la a doua ediție a acestui summit internațional este dovada clară a faptului că instituția pe care o reprezint cunoaște în detaliu toate dificultățile pe care le întâmpină partenerii publici în structurarea proiectelor de investiții și este pregătită să ofere asistența necesară pentru depășirea acestor impedimente”, transmite Dana Galben, Șef Serviciu Unitatea de Management a Investițiilor Publice, Ministerul Finanțelor.

„România are o piață relativ tânără a proiectelor de investiții publice finanțate din fonduri private, însă cu un potențial remarcabil. International Finance Corporation (IFC) a fost plăcut impresionată să întâlnească în România un sector public deschis la modernizare și eficientizare, investitori privați pregătiți să își asume proiecte importante în infrastructura economică și socială, dar și consultanți juridici cu o profundă și pragmatică înțelegere a cadrului normativ în vigoare. În ultimul an, IFC și-a intensificat prezența în România, acordând asistența necesară pentru pregătirea unor proiecte de parteneriat public-privat majore, esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii economice și sociale. Ne propunem să intensificăm eforturile noastre în această direcție, având convingerea că România poate deveni un punct atractiv pe harta statelor care au înțeles să valorifice beneficiile conlucrării permanente dintre sectorul public și sectorul privat”, menționează Mehita Fanny, Manager Regional pentru Europa, International Finance Corporation (IFC).

Nu în ultimul rând, Tudor Bonifate, Avocat al Țuca Zbârcea & Asociații, subliniază: „S-a dezbătut mult în ultima vreme despre recentele modificări legislative aduse cadrului normativ în materie de parteneriat public-privat. Lucru firesc, luând în considerare așteptările mari pe care practica le are de la aceste modificări – impactul lor se va reflecta, cu certitudine, în numărul proiectelor de succes implementate în baza noii legislații. Ce a lipsit însă acestor dezbateri până anul trecut este un cadru organizat, care să aducă împreună specialiști de toate formările, lideri în domeniile în care activează, acomodați cu toate subtilitățile parteneriatului public-privat. Summit-ul internațional organizat de Țuca Zbârcea & Asociații și IFC vine să suplinească această lipsă, prin instituționalizarea și formalizarea interacțiunilor absolut necesare între sectorul public și sectorul privat”.

Summit-ul internațional cu tema „Noua paradigmă privind proiectele de parteneriat public-privat” este organizat de societatea de avocați Țuca Zbârcea & Asociații și International Finance Corporation (IFC), parte a World Bank Group. 

Evenimentul are loc în data de 27 martie a.c. la București, accesul făcându-se exclusiv pe bază de invitație nominală din partea organizatorilor.
 
Agenda integrală și detalii privind procedura de înscriere sunt disponibile: https://www.juridice.ro/729061/noua-paradigma-privind-proiectele-de-parteneriat-public-privat-identificarea-evaluarea-si-pregatirea-parteneriatelor-public-privat-pentru-infrastructura-sociala-si-economica-din-romania.html