Corina Berindea

Avocat definitiv Cluj-Napoca,
Cluj
14 ani de experiență

Casa de avocatură:

Cabinet de Avocat Corina Berindea

Poți vedea toți avocații casei Cabinet de Avocat Corina Berindea aici, precum și lista completă de servicii oferite.

Contactează-mă

phone-fill icon 0722 369 202
envelope-fill icon corina_berindea@yahoo.com

Sediu cabinet

Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 13, ap. 10, judetul Cluj

Educație

Absolventă a Universității Babeș Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept, secțiunea Drept comunitar
Master în Instituții de Drept civil și Master în Drept privat comparat, la aceeași Facultate

Experiență profesională

Specializare în Contencios Administrativ și Fiscal (14 ani experientă)

TVA intracomunitar. Regim special pentru bunuri second-hand. Regimul marjei
Cabinetul nostru a asigurat cu succes reprezentarea a peste 30 de clienți obținând anularea deciziilor de impunere constând în TVA suplimentar, calculat în regim normal.
Acordând eficiență argumentelor noastre privitoare la hotărârile Curții Europene de Justiție, instanțele au confirmat aplicabilitatea regimului special pentru bunuri second-hand, iar beneficiul acestui regim, sub rezerva îndeplinirii condițiilor de fond, nu poate fi refuzat pe considerentul că persoana impozabilă nu s-a înregistrat în scopuri de TVA.

Recalificarea eronată a indemnizațiilor de delegare și detașare (diurne ) ca venituri salariale. Anularea obligațiilor fiscale suplimentare prin hotărâre definitivă a instanței.
Facilități în construcții. Aplicabilitatea acestora și pentru activitățile desfășurate în afara țării.
Anularea măsurilor asigurătorii instituite pentru creanțe în cuantum de 10 miliarde lei
Anularea proceselor-verbale întocmite de Direcția Antifraudă Fiscală – hotărârea Tribunalului Gorj, rămasă definitivă prin decizia Curții de Apel Craiova fiind prima sentință de acest gen din România

Redobândirea codului de TVA al societății. Anularea înregistrării în scopuri de TVA dispusă în mod abuziv și nemotivat de organul fiscal, pe unicul considerent al cazierului fiscal al administratorului.

Obligarea autorităților fiscale la plata către societate a dobânzilor pentru rambursarea cu întârziere a TVA.

Anularea deciziilor de angajare a răspunderii solidare a administratorului cu societatea aflată în stare de insolvabilitate. Lipsa motivării corespunzătoare și lipsa dovedirii condiției ca administratorul să fi fost de rea-credință

Anularea deciziei de angajare a răspunderii solidare cu administratorul. Nerespectarea de către organul fiscal a termenelor în care trebuie menținută afișarea anunțului colectiv. Nulitate procedurală

Anularea obligațiilor fiscale suplimentare constând în impozit pe veniturile din dividende. Greșita calificare a indemnizațiilor primite în baza calității de membru în consiliul de administrație respectiv membru în comisia de cenzori.

Obligarea autorităților fiscale la plata către contribuabil a dobânzii reprezentând contravaloarea lipsei de folosință pentru sumele de bani indisponibilizate de organul fiscal în contul deciziei de impunere, care a fost ulterior anulată de instanța de judecată.

Anularea deciziilor de compensare emise de organele fiscale. Sume preluate în mod abuziv, cu nerespectarea destinației indicate de către debitor ( plăți datorii curente ale societății ) și trecerea acestora în contul unei decizii de impunere contestate în instanță. Perceperea de dobânzi și penalități în mod nelegal, cu încălcarea efectelor regimului juridic al suspendării actului administrativ-fiscal .

Aplicarea corectă a legilor de amnistie fiscală în materie de CASS. Legea 209/2015 respectiv OUG 31/2019. Refuzul abuziv al organului fiscal de a aplica amnistia în ceea ce privește obligațiile fiscale constând în CASS

Anularea obligațiilor fiscale suplimentare constând în TVA nedatorat. Achiziția de mărfuri comerciale de la un furnizor care nu a înregistrat facturile în contabilitate. Prezumția de bună-credință a beneficiarului și aplicarea hotărârilor Curții Europene de Justiție

Acțiune în pretenții. Obligarea autorităților fiscale la plata despăgubirilor constând în profitul nerealizat și a pierderilor rezultând din deprecierea stocului de marfă

Admiterea cererii de suspendare a executării deciziei de impunere. Verificarea documentară încalcă drepturile contribuabilului prin lipsirea de garanții procedurale specifice

Admiterea cererii de suspendare a executării deciziei de impunere. Obligațiile fiscale care încalcă principiul certitudinii impunerii. Cuantumul ridicat al obligațiilor fiscale reprezintă o pagubă iminentă, în special pentru contribuabilul persoană fizică

Acțiune de partaj forțat pe cale oblică inițiat de Administrația Finanțelor Publice. Respingere

Domenii de practică

Contencios administrativ și fiscal Drept civil Drept comercial Dreptul muncii Executare silita

Afilieri

Baroul Cluj

Construim încredere și oferim rezultate extraordinare

  • 14 Ani de experiență